Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Sự phát triển vượt bậc

Thứ năm, 13/02/2020 | 19:48 GMT+7

Sự phát triển vượt bậc

Mặc dù là ngành còn non trẻ, song với sự quan tâm, vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nghiệp BHXH, BHYT đã có sự phát triển vượt bậc. Dưới đây là ý kiến đánh giá của một số đại biểu Quốc hội và lãnh đạo cơ quan liên quan.

Ông Lưu Bình NhưỡngPhó Trưởng ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội):

Phát huy hiệu lực, hiệu quả hệ thống tổ chức BHXH

Chính sách BHXH với vai trò là một trụ cột chính của hệ thống ASXH luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực đối với sự phát triển bền vững đất nước. Sau gần 70 năm thực hiện chính sách BHXH và 25 năm thành lập BHXH Việt Nam, hệ thống chính sách đã được hình thành tương đối đồng bộ, cơ bản bao quát các chế độ BHXH theo thông lệ quốc tế. Hệ thống tổ chức BHXH cũng từng bước được đổi mới, phát huy hiệu lực, hiệu quả trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách BHXH.

Các chính sách BHXH chuyển dần từ tính chất tự nguyện sang bắt buộc và đang trong lộ trình tiến tới BHXH toàn dân. Hệ thống chính sách đã thiết kế cho các đối tượng khác nhau tham gia và quan trọng hơn là có sự chia sẻ giữa Nhà nước, người SDLĐ và NLĐ ở các mức độ khác nhau. Tính chất chia sẻ đã góp phần quan trọng thay đổi nhận thức của người dân, giảm bớt sự ỷ lại vào Nhà nước, nâng cao trách nhiệm của người SDLĐ, NLĐ, từ đó tăng tính bền vững cho chính sách. Quỹ BHXH đang trở thành quỹ tài chính ngoài NSNN lớn nhất, có sự bảo hộ của Nhà nước với sự tham gia của hàng chục triệu người dân để bảo đảm ASXH trong hiện tại cũng như tương lai.

Về cơ bản, việc cân đối thu, chi và đầu tư tăng trưởng quỹ BHXH và BH thất nghiệp được quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Bên cạnh đó, sự công bằng trong hệ thống chính sách BHXH được thể hiện thông qua nguyên tắc đóng- hưởng, công bằng, chia sẻ. Quỹ BH hưu trí- tử tuất với mô hình tích lũy đang là quỹ dài hạn, có tính chất chia sẻ giữa các thế hệ NLĐ. Các quỹ BH ngắn hạn (ốm đau, TNLĐ-BNN, thất nghiệp) có tính chất chia sẻ giữa NLĐ trong cùng một thế hệ…

Qua 25 năm phát triển, BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, được tặng nhiều phần thưởng của Đảng và Nhà nước cho sự nghiệp ASXH. Song, những năm tới, BHXH Việt Nam gặp nhiều thách thức trong thực hiện chính sách như: Việc mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHXH còn thấp, độ bao phủ BHXH chậm, số người hưởng BHXH một lần tăng nhanh. Nếu không có sự chuyển đổi, trong thời gian tới, số lượng người già, người khi hết tuổi lao động không được hưởng BHXH là rất lớn, tạo áp lực, gánh nặng cho gia đình, xã hội, tác động tiêu cực đến chính sách ASXH.■

Ông Hoàng Quang PhòngPhó Chủ tịch Phòng TM&CN Việt Nam, Ủy viên HĐQL BHXH Việt Nam:

Chính sách BHXH, BHYT ngày càng thể hiện tính nhân văn

Thực tiễn 25 năm qua đã cho thấy sự ra đời của BHXH Việt Nam là rất đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đất nước trong thời kỳ đổi mới. Cùng với thời gian, chính sách BHXH, BHYT ngày càng hoàn thiện, bám sát thực tiễn cuộc sống. Bên cạnh nguyên tắc có đóng-có hưởng, chính sách BHXH, BHYT luôn thể hiện tính nhân văn bằng cách chăm lo cho đối tượng người nghèo, người cao tuổi, đối tượng chính sách xã hội… thông qua việc Nhà nước cấp thẻ; hỗ trợ người cận nghèo, HSSV, hộ gia đình làm nông- lâm- ngư nghiệp tham gia BHYT; hỗ trợ người dân, người cận nghèo, người nghèo tham gia BHXH tự nguyện… Đó là “điểm sáng” của chính sách BHXH, BHYT.

Sau nhiều năm thi hành Luật BHXH, các chế độ BHXH đã phát huy tác dụng tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ; góp phần bảo đảm tốt hơn thu nhập, đời sống cho đối tượng tham gia khi không may gặp rủi ro như ốm đau, thai sản, TNLĐ… Song, việc thực hiện một số chế độ BHXH ngắn hạn hiện vẫn còn xảy ra tình trạng lạm dụng, trục lợi; một số cơ sở y tế còn lạm dụng quỹ BHYT khi phát thuốc tràn lan, phát không đúng đối tượng... Do vậy, muốn xây dựng được nguồn quỹ BHXH, BHYT vững mạnh, phải bắt đầu từ quan điểm đúng đắn, nhận thức đầy đủ của giới chủ SDLĐ về chính sách này.

Nắm bắt được mối quan hệ đó, từ nhiều năm nay, BHXH Việt Nam và VCCI đã tạo lập được mối quan hệ khăng khít. Với chức năng đại diện cho giới DN, VCCI đã tổ chức nhiều đợt tập huấn, hội thảo phổ biến cho người SDLĐ và NLĐ cũng như trả lời những vướng mắc khi tham gia BHXH, BHYT; những trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện pháp luật lao động, đặc biệt là chính sách BHXH, BHYT. Qua những buổi tuyên truyền, tập huấn, chúng tôi nhận thấy Luật BHXH, Luật BHYT đã đi vào cuộc sống, nhận thức của DN đã được nâng cao hơn so với những năm trước đây. Tuy nhiên, BHXH Việt Nam vẫn cần tiếp tục đổi mới hơn nữa công tác phục vụ và cải cách TTHC, hướng đến đảm bảo hợp lý, hài hòa lợi ích của NLĐ, DN và xã hội. Khi DN và NLĐ thực sự được coi trọng, tiếp cận với các chính sách dễ dàng, được phục vụ, chăm sóc chu đáo, cũng có nghĩa ngành BHXH đã khẳng định được vai trò của mình trong xã hội. Khi đó, chúng ta sẽ có nguồn quỹ BHXH, BHYT vững mạnh và là tiền đề để thực hiện những mục tiêu tốt đẹp đã đề ra.■

Ông Ngọ Duy HiểuPhó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên HĐQL BHXH Việt Nam:

BHXH- chính sách quan trọng không thể thiếu

Ở Việt Nam, chính sách BHXH, BHYT còn non trẻ so với các nước nhưng lại mang ý nghĩa rất quan trọng đối với công cuộc xây dựng CNXH. BHXH, BHYT đã thực sự trở thành một công cụ đắc lực và hiệu quả giúp cho Nhà nước điều tiết xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Đối với NLĐ, BHXH góp phần giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, tạo cho họ một niềm tin vào tương lai, từ đó góp phần quan trọng vào việc tăng năng suất lao động cũng như chất lượng công việc cho đơn vị nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Đối với xã hội, quỹ BHXH không những tác động tới quá trình phát triển kinh tế của đất nước mà còn góp phần tạo ra những cơ sở sản xuất, kinh doanh mới, việc làm mới cho NLĐ, từ đó giải quyết tình trạng thất nghiệp, tăng thu nhập cho NLĐ... dưới nhiều hình thức khác nhau như hình thức đầu tư phát triển phần “nhàn rỗi” của quỹ.

Trải qua các giai đoạn phát triển, Việt Nam đã hình thành được hệ thống chính sách BHXH khá đồng bộ, bao quát hầu hết các chế độ BHXH theo thông lệ quốc tế, gồm cả loại hình BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện; đối với cả người có quan hệ lao động lẫn người không có quan hệ lao động; cho cả khu vực kinh tế chính thức lẫn khu vực phi chính thức. Hệ thống chính sách BHXH, các quan hệ BHXH được thiết kế, điều chỉnh và vận hành ngày càng phù hợp. Quỹ BHXH đã trở thành quỹ nhà nước ngoài ngân sách lớn nhất, hoạt động theo nguyên tắc đóng-hưởng và chia sẻ giữa những NLĐ cùng thế hệ và giữa các thế hệ tham gia BHXH. Diện bao phủ BHXH theo quy định của pháp luật và quy mô tham gia BHXH trên thực tế ngày càng được mở rộng.

Những năm qua, chế độ, chính sách BHXH, BHYT liên tục được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với sự phát triển kinh tế- xã hội của quốc gia. Theo đó, tiền lương, tiền công làm căn cứ tính hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH cũng được điều chỉnh hàng năm. Song hành với đổi mới về chính sách, ngành BHXH cũng rất chú trọng ứng dụng CNTT để nâng cao năng lực quản lý, điều hành; giám sát chặt chẽ các hoạt động thu-chi; ngăn chặn, giảm thiểu tác hại do các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ, qua đó đảm bảo hiệu quả sử dụng các quỹ BHXH, BHYT; quyền lợi của nhân dân và NLĐ cũng luôn được đảm bảo và thực hiện ngày càng tốt hơn.

Với trách nhiệm là cơ quan đại diện quyền lợi NLĐ cũng đồng thời là thành viên HĐQL BHXH Việt Nam, thời gian tới, Tổng LĐLĐ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với BHXH Việt Nam nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong bối cảnh mới.

Đặc biệt, Tổng LĐLĐ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời, tham gia góp ý hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, BHYT. Thể chế hóa các chủ trương và hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT kết hợp với hoàn thiện chính sách, pháp luật về tiền lương, việc làm và các lĩnh vực có liên quan khác. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung pháp luật về BHXH theo hướng tiến tới thực hiện BHXH toàn dân; thiết kế hệ thống BHXH đa tầng; hoàn thiện các quy định về đóng-hưởng BHXH, bảo đảm các nguyên tắc công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững.

Đặc biệt, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, nhất là đối với hành vi trốn đóng, nợ đóng, trục lợi BHXH, BHYT… Tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT; kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm. Cùng với đó, HĐQL cũng tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật BHXH, BHYT tại các địa phương cũng như ghi nhận những khó khăn trong việc thực thi chính sách. Từ đó, góp ý cho Chính phủ và các các bộ, ngành hoàn thiện chính sách theo tinh thần Nghị quyết 28 về cải cách chính sách BHXH cũng như các Nghị quyết khác của Trung ương. Làm được những điều này, BHXH chắc chắn là chỗ dựa và niềm tin của NLĐ.■

Ông Nguyễn Ngọc PhươngPhó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình:

Góp phần tích cực trong ổn định chính sách ASXH

Qua 25 năm hoạt động, hệ thống BHXH đã có bước phát triển rất rõ, từ chỗ chính sách chỉ được quy định trong một chương của Bộ luật Lao động, thì nay đã được cụ thể hoá thành Luật BHXH riêng. Theo đó, diện bao phủ BHXH được mở rộng, đối tượng tham gia BHXH tăng qua từng năm. Nguồn thu và quỹ BHXH tăng tương ứng với số đối tượng tham gia. Quỹ BHXH được sử dụng hợp lý hơn, góp phần tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Việc chi trả lương hưu đầy đủ và kịp thời.

Có thể thấy, công tác BHXH, BHYT đã đạt được nhiều kết quả nổi bật thông qua việc thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Cùng với đó, số đối tượng thụ hưởng từ quỹ hưu trí và tử tuất tăng nhanh nhưng BHXH Việt Nam vẫn đảm bảo thực hiện chi trả, điều chỉnh lương hưu cho đối tượng hưởng hàng tháng kịp thời, đúng đối tượng, góp phần đảm bảo ổn định xã hội. Đặc biệt, ngành BHXH đã tạo đà trong việc định hướng phát triển đất nước, giảm gánh nặng đáng kể cho ngân sách, người dân đã hiểu và tích cực tham gia đóng BHXH…

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đặc biệt khi Nghị quyết 28 về cải cách chính sách BHXH đi vào thực tiễn, BHXH Việt Nam cần chỉ đạo toàn Ngành chủ động tham mưu, đưa ra các định hướng và gắn kết với các đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao công tác tuyên truyền theo định hướng, chủ đề và nhóm đối tượng, từ đó mở rộng diện bao phủ, tiến tới BHXH, BHYT toàn dân. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng CNTT theo xu hướng 4.0. Đặc biệt, có định hướng nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC, đáp ứng ngày càng cao sự hài lòng của người dân, ngang tầm với vị trí từ thái độ phục vụ, kỹ năng; từ đó vai trò của BHXH được nâng cao và lan toả.■

Bà Trần Thị HằngPhó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh:

Quỹ BHXH là nguồn lực quan trọng

Trong 1/4 thế kỷ hoạt động, quỹ BHXH không chỉ góp phần đảm bảo ASXH mà còn là nguồn tài chính quan trọng tham gia vào thị trường vốn thông qua hoạt động đầu tư tăng trưởng quỹ. Trong những năm qua, nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi từ quỹ BHXH được sử dụng đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng theo quy đinh của pháp luật. Nếu như năm 1998- năm đầu tiên quỹ BHXH có kết dư để thực hiện hoạt động đầu tư, thì đến năm 2018, quy mô đầu tư quỹ đã gấp khoảng 110 lần, giúp Nhà nước tập trung được nguồn lực lớn để đầu tư vào các công trình kinh tế trọng điểm quốc gia như: Điện, giao thông, thủy lợi… góp phần phát triển kinh tế-xã hội đất nước, tạo thêm nhiều việc làm mới cho NLĐ và gia tăng quỹ.

Với quan điểm BHXH là một trụ cột chính của hệ thống ASXH trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN…, Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng-hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Đáng chú ý, Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách BHXH đã đề ra 11 nội dung cải cách, trong đó đã yêu cầu thực hiện cải cách đầu tư quỹ BHXH theo hướng đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư quỹ theo nguyên tắc an toàn, bền vững và hiệu quả…

Mặc dù Trung ương đã định hướng rõ việc cải cách chính sách BHXH, song trong giai đoạn tiếp theo, ngành BHXH vẫn cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa CCHC trong công tác thực hiện chính sách, tiết kiệm chi phí cho các đơn vị và xã hội, nâng cao tính cạnh tranh của Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT bảo đảm đến năm 2021 có 35% lực lượng lao động tham gia BHXH bắt buộc, 28% lực lượng lao động tham gia BH thất nghiệp theo đúng tinh thần Nghị quyết 28 đã đề ra. Đồng thời, có chế tài xử lý nghiêm các DN chưa tuân thủ tốt quy định về đóng BHXH, BHYT; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức của đội ngũ CCVC ngành BHXH để góp phần quản lý thực hiện chính sách BHXH một cách hiệu lực, hiệu quả.■

Nguyệt Hà (Lược ghi)

Nỗ lực thể hiện bản lĩnh, ý chí của CCVC ngành BHXH trong thực hiện nhiệm vụ

THE ROAD STORY VIETNAM

Trang thông tin điện tử Báo Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 47/GP-TTĐT cấp ngày 2/10/2014 bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024)36281193 - 36281191 - 36281192- Fax: (04) 38697886.
VPÐD tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel, Fax: (08) 35210295.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt
Thư ký tòa soạn: Hoàng Công.
© Copyright 2014 http://baobaohiemxahoi.vn, All rights reserved.
® Báo BHXH giữ bản quyền nội dung trên website này, ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.