Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Năm 2021, BHXH Việt Nam phấn đấu đạt 35,2% lực lượng lao động tham gia BHXH

Thứ tư, 20/01/2021 | 15:59 GMT+7

Năm 2021, BHXH Việt Nam phấn đấu đạt 35,2% lực lượng lao động tham gia BHXH

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh vừa ký Quyết định số 114/QĐ-BHXH ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ.

Theo đó, với mục tiêu triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP, BHXH Việt Nam tập trung thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như: Số người tham gia BHXH chiếm tỷ lệ 35,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BH thất nghiệp chiếm tỷ lệ 28,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT đạt 91,56% dân số tham gia BHYT.

Để đạt mục tiêu trên, toàn Ngành cần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau: Tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch… của Đảng, Chính phủ về BHXH, BHYT. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật ATVSLĐ. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu, thu nợ BHXH, BHYT, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và chống thất thu, nợ đọng tiền đóng BHXH, BHYT. Kết nối thông tin, liên thông dữ liệu với các bộ, ngành liên quan để quản lý đơn vị, DN đang hoạt động, thành lập mới. Tích cực điều tra, khảo sát để xác minh số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT; từ đó có biện pháp đôn đốc, yêu cầu đơn vị, DN tham gia BHXH, BHYT đầy đủ cho NLĐ.

Tăng cường quản lý công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng. Thực hiện giải quyết chính sách BHXH, BHYT đúng pháp luật, kịp thời, thuận tiện; hạn chế tình trạng trục lợi quỹ BHXH, BH thất nghiệp. Nâng cao chất lượng công tác giám định, giám sát chặt chẽ việc thanh toán chi phí KCB BHYT; tăng cường quản lý lĩnh vực dược và VTYT trong KCB BHYT; đảm bảo quyền lợi của người tham gia và hạn chế tình trạng bội chi quỹ BHYT.

Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương, BHXH cấp tỉnh và BHXH cấp huyện; tăng cường phân cấp gắn với quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cấp dưới; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của CBVC và NLĐ; có chế tài xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với trường hợp vi phạm, làm chậm, làm kém hiệu quả.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra các vi phạm. Đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm pháp luật…

Đổi mới công tác truyền thông cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, đúng trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó tập trung vào nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình và NLĐ làm việc trong các KCN-KCX. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, tăng cường truyền thông dựa trên nền tảng công nghệ sản xuất clip ngắn, infographic tuyên truyền trên mạng xã hội...; song song với tổ chức các hình thức truyền thông trực tiếp (lễ ra quân, tuyên truyền miệng, đối thoại... ), tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, phối hợp đồng bộ các hình thức tuyên truyền trên cơ sở ứng dụng CNTT liên kết giữa Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Tạp chí BHXH, Cổng/Trang Thông tin điện tử BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với các trang mạng xã hội để tạo hiệu ứng lan tỏa các thông điệp tuyên truyền.

Thực hiện cung cấp, liên thông 100% DVC mức độ 4 của Ngành trên Cổng DVC Quốc gia. Tích hợp và cung cấp DVC, dịch vụ thanh toán trực tuyến trên ứng dụng "VssID- Bảo hiểm xã hội số". Đẩy mạnh việc giao dịch điện tử, quản lý và sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trục liên thông của Chính phủ. Rà soát, bổ sung và hoàn thiện Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH (Datawarehouse-DWH) phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, nghiên cứu, dự báo, phục vụ cho việc hỗ trợ ra quyết định, xây dựng kế hoạch, chiến lược của Ngành; kết nối, cung cấp thông tin báo cáo với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về phòng chống tham nhũng. Đấu tranh phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Chống và xử lý nghiêm những CBVC gây nhũng nhiễu, gây phiền hà cho đối tượng tham gia, hưởng chính sách, người dân và DN.

Tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác song phương, đa phương khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực an sinh xã hội; thu hút nguồn lực hỗ trợ của quốc tế để phát triển Ngành; thúc đẩy đào tạo quốc tế phát triển nguồn nhân lực ngành BHXH Việt Nam hướng tới hiện đại, chuyên nghiệp; đẩy mạnh thông tin đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của BHXH Việt Nam trên trường quốc tế…

Tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; quán triệt CBVC và NLĐ trong toàn Ngành thực hiện các biện pháp phòng chống và chấp hành chỉ đạo của từng địa phương nơi xảy ra dịch Covid-19.

BHXH Việt Nam yêu cầu, căn cứ vào Chương trình hành động này và Chương trình công tác năm 2021 của đơn vị, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, ban hành Chương trình, Kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị. Trong đó, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch được giao để có biện pháp chủ động quản lý, điều hành thực hiện.

Thanh Hằng

Tết ấm cho những bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

THE ROAD STORY VIETNAM

Nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2021

Tạp chí điện tử Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 405/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23/9/2020.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024) 36281191- Fax: (024) 36281540.
Ðại diện Tạp chí Bảo hiểm xã hội tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel: 0834102200.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt; Lê Kim Phương; Nguyễn Thị Thu Hương.
® Tạp chí điện tử Bảo hiểm Xã hội giữ bản quyền tác phẩm, cá nhân, tổ chức phải ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.